پایش فارماکوکینتیکی ونکومایسین وبررسی عوامل احتمالی موثر برفارماکوکینتیک دارو در بیماران همودیالیزی

Pharmacokinetic monitoring of vancomycin and evaluation of the affecting factors on vancomycin pharmarmacokinetics in hemodialysis patients


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد حسن زاده خیاط , امیر هوشنگ محمدپور , حمید ملازاده

کلمات کلیدی: کلیرانس ونکومایسین همودیالیز کلیرانس ذاتی فارماکوکینتیک Clearance Intrinsic clearance vancomycin pharmarmacokinetics hemodialysis

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87656
عنوان فارسی طرح پایش فارماکوکینتیکی ونکومایسین وبررسی عوامل احتمالی موثر برفارماکوکینتیک دارو در بیماران همودیالیزی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1387/10/11
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/05/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد حسن زاده خیاطمجری
امیر هوشنگ محمدپورمجری
حمید ملازادهمجری
فاطمه ناظمیانهمکار