بررسی برخی از عوامل موثر در تولدنوزادان نارس وکم وزن در مراکز زایمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال88-87

Study of some effective factors on preterm labor and LBW in delivery centers under coverage of MASHHAD University of medical sciences (1387-1388)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: صفیه تیموری , محمدرضا مجدی

کلمات کلیدی: زودرس یا نارس کم وزن آسیب پذیر تاخیر رشد داخل رحمی IUGR

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87782
عنوان فارسی طرح بررسی برخی از عوامل موثر در تولدنوزادان نارس وکم وزن در مراکز زایمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال88-87
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/06/18
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/08/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
صفیه تیموریمجری
محمدرضا مجدیمجری
فرزانه صحافیهمکار
حامد قضاویهمکار
سعید ابراهیم زادههمکار