بررسی فراونی و الگوی مقاومت آنتی باکتریایی عفونت با آسینتوباکتر در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در فاصله فروردین 88 تا فروردین 89

Evaluation of Frequency & Antibacterial Resistance Pattern of Acinetobacter Infection in Imam Reza Hospital-Mashhad During December 2008 until December 2009


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حمیدرضا نادری , محبوبه نادری نسب , حمیدرضا متقی نیا

کلمات کلیدی: باکتریمی، اپیدمیولوژی، شوک سپتیک، اسینتوباکتر Bacteriemia, Epidemiology, Septic Shock, Acinetobacter

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87922
عنوان فارسی طرح بررسی فراونی و الگوی مقاومت آنتی باکتریایی عفونت با آسینتوباکتر در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در فاصله فروردین 88 تا فروردین 89
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/03/13
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حمیدرضا نادریمجری
محبوبه نادری نسبمجری
محمدتقی شاکریهمکار
مریم کمال الدینهمکار
حمیدرضا متقی نیامجری