بررسی مقایسه ای اسکن 99m-Tc-DMSA و 99m-Tc-EC renography در تعیین Differential Renal Function(DRF) دربیماران کلیوی مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا(ع)

Comparison of 99m-Tc-DMSA and 99m-Tc-EC for differential renal function(DRF) calculation in patients referred to Imam Reza Hospital.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: رامین صادقی , الهام فراوانی

کلمات کلیدی: Tc-99m DMSA Tc-99m EC DRF Inter-observer variability Intra-observer variability

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87808
عنوان فارسی طرح بررسی مقایسه ای اسکن 99m-Tc-DMSA و 99m-Tc-EC renography در تعیین Differential Renal Function(DRF) دربیماران کلیوی مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا(ع)
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/02/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/04/29

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رامین صادقیمجری
الهام فراوانیمجری
وحید رضا دباغ کاخکیهمکار
مهدی مومن نژادهمکار