بررسی ارتباط سطح گلیکوز امینو گلیکان ادرار با میزان فعالیت بالینی افتالموپاتی تیروئیدی

Relationship between urinary glycosaminoglycans and clinical activity of thyroid ophtalmopathy


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: علی اکبر صابرمقدم , حمیدرضا صابر

کلمات کلیدی: بیماری گریوز - گلیکوز امینو گلیکان ادراری – افتالموپاتی گریوز Graves disease - Urinary glycosaminoglycan - Graves ophtalmopathy

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 87817
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط سطح گلیکوز امینو گلیکان ادرار با میزان فعالیت بالینی افتالموپاتی تیروئیدی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/09/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/01/31

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی اکبر صابرمقدممجری
حمیدرضا صابرمجری
محمدتقی شاکریهمکار
حامی اشرفهمکار
مهدی فرزادنیاهمکار