بررسی سمیت سلولی امبلی پرنین جدا شده از گیاه Ferula szwitsiana بر رده سلولهای ملانومای انسانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی

Study of the cytotoxic effect of Umbelliprenin from Ferula szwitsiana on human melanoma cell lines through the inhibition of cell growth, induction of apoptosis and cell cycle arrest


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمود محمودی , مهرداد ایرانشاهی

کلمات کلیدی: امبلی پرنین، رده سلولی ملانوما، کشندگی سلولی، الگوی مرگ سلولی، توقف چرخه سلولی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88838
عنوان فارسی طرح بررسی سمیت سلولی امبلی پرنین جدا شده از گیاه Ferula szwitsiana بر رده سلولهای ملانومای انسانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/09/03
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/05/26

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمود محمودیمجری
مهرداد ایرانشاهیمجری
شهرزاد زمانی تقی زادههمکار