ارزیابی بیماریهای مادرزادی جنین که منجر به حرج مادر می گردد


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فاطمه تارا , حمید محبتی , محمد زارع ن‍ژاد

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89024
عنوان فارسی طرح ارزیابی بیماریهای مادرزادی جنین که منجر به حرج مادر می گردد
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/01/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فاطمه تارامجری
حمید محبتیمجری
محمد زارع ن‍ژادمجری
آریا حجازیهمکار
محمد کاظمیانهمکار
سیدمحمود طباطبائیهمکار
مهران فریدونیهمکار
علی خیابانی مقدمهمکار
حمیدرضا رحیمیهمکار