بررسی نظر اساتید و دانشجویان در مورد آزمون (DOPS) Direct Observation of Procedural Skills )آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی( در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد

Direct observation of procedural skills (DOPS) in operative dentistry department of Mashhad Dental Faculty in the students’ and teachers’ point of view


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مجید اکبری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 88096
عنوان فارسی طرح بررسی نظر اساتید و دانشجویان در مورد آزمون (DOPS) Direct Observation of Procedural Skills )آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی( در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
نوع پروژه
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1388/06/18
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1389/08/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عبداله جوان رشیدیهمکار
نسرین سرابیهمکار
مرجانه قوام نصیریهمکار
فاطمه ملک نژاد یزدیهمکار
هیلا حاجی زاده صفارهمکار
سیده حوریه موسوی بندر آبادیهمکار
حمیده عامریهمکار
سیدمصطفی معظمیهمکار
محمدجواد مقدس مشهدهمکار
علیرضا بروزی نیتهمکار
مجید اکبریمجری
رضا محولاتی شمس آبادیهمکار