مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران با آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریوی

A comparative study of anxiety and depression in patients with bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary and pulmonary disease and tuberculosis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فاطمه محرری , فریبا رضائی طلب , سهیل سرجمعی

کلمات کلیدی: اضطراب ، افسردگی ، آسم ، سل ، بیماری انسدادی مزمن ریوی 1- اضطراب : احساس ناخوشایند ذهنی، جسمی که با علائم بیقراری ذهنی و جسمی، طپش قلب، تعریق، سردرد، .... مشخص می شود. اضطراب براساس تست اشپیل برگر، به صورت خفیف متوسط شدید بر حسب نمره کسب شده در قسمت تقسیم بندی می گردد. 2-افسردگی: احساس غمگین و عدم لذت بردن از فعالیتهای مطلوب قبلی که منجر به اختلال عملکرد فرد می شود. منظور از افسردگی- افسردگی خفیف متوسط شدید براساس نمره کسب شده در تست بک می باشد. 3- بیماریهای انسدادی مزمن ریه : بیماری با محدودیت جریان هوا مشخص شد که بطور کامل برگشت پذیر نمی باشد. بیماری انسدادی مزمن ریه : براساس شدت آن در اسپیرومتری به سه دسته تقسیم می شود، خفیف، متوسط، ضعیف. 4- سل ریه : بیماری عفونی مزمنی است که توسط مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد می شد. 5-آسم برونشیال : بیماری التهابی مزمن راههای هوایی که با افزایش پاسخدهی راههای هوایی که قابل برگشت می باشد مشخص می گردد. به گرید I تا IV براساس اسپیرومتری تقسیم می گردد. COPD, Tuberculosis, asthma, depression, Anxiety

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89089
عنوان فارسی طرح مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران با آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریوی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/04/02
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/05/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فاطمه محرریمجری
فریبا رضائی طلبمجری
سهیل سرجمعیمجری
عاطفه سلطانی فرهمکار
داود عطارانهمکار
شهرزاد محمدزاده لاریهمکار
سعید اخلاقیهمکار
مریم محمدیهمکار
هادی اکبریهمکار