بررسی میزان عود زیر بغل در بیماران سرطان پستان با گره لنفی پیشاهنگ منفی که تحت عمل جراحی گره پیشاهنگ طی سالهای 85 الی 87 قرار گرفته اند

Evaluation of axillary lymph node recurrence in the breast cancer patients with negative sentinel lymph node biopsy in 2 years follow up


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: عباس عبدالهی , حسین رحیمی , سمانه سجادی

کلمات کلیدی: بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ، سرطان پستان، عود زیر بغل - Sentinel lymph node biopsy, breast cancer, axillary recurrence

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89084
عنوان فارسی طرح بررسی میزان عود زیر بغل در بیماران سرطان پستان با گره لنفی پیشاهنگ منفی که تحت عمل جراحی گره پیشاهنگ طی سالهای 85 الی 87 قرار گرفته اند
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/05/27
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1390/07/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عباس عبدالهیمجری
حسین رحیمیمجری
سمانه سجادیمجری
رامین صادقیهمکار
سیدامیر آل داودهمکار
سیدعلی علمدارانهمکار
مسعود پزشکی رادهمکار