بررسی فراوانی چهل ساله کیستهای ادنتوژنیک در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1389-1350

Frequency of Odontogenic cysts in referral patients to oromaxillofacial department of Mashhad dental school for past 40 years (1971-2010)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: نصرا... ساغروانیان , رضا زارع محمود آبادی , صالح حسین پورخرازی

کلمات کلیدی: کیست ادنتوژنیک -کیست ادنتوژنیک التهابی– کیست ادنتوژنیک تکاملی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89417
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی چهل ساله کیستهای ادنتوژنیک در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1389-1350
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/08/19
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/11/18

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
نصرا... ساغروانیانمجری
رضا زارع محمود آبادیمجری
صالح حسین پورخرازیمجری
منور افضل آقاییهمکار