بررسی ارتباط بین عفونت مزمن گوش میانی با فاصله سینوس سیگموئید و دورای میدل فوسا از کانال گوش خارجی

Relationship between chronic otitis media and the distance of sigmoid sinus and duramatter of middle cranial fossa from external auditory canal


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محسن رجعتی حقی , حسین حقیر , آیه شهابی پور

کلمات کلیدی: ماستوئیدکتومی - پنوماتیزاسیون ماستوئید- عفونت مزمن گوش میانی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89450
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط بین عفونت مزمن گوش میانی با فاصله سینوس سیگموئید و دورای میدل فوسا از کانال گوش خارجی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/09/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/09/22

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محسن رجعتی حقیمجری
حسین حقیرمجری
آیه شهابی پورمجری
منور افضل آقاییهمکار
حمید محبتیهمکار