بررسی عملکرد الکتروفیزیولوژیک رتین با استفاده از الکترورتینوگرافی قبل و بعد از فتوکموتراپی ( متوکسالن+ماورابنفش نوع A)

Assessment of the electrophysiolog function of retina before and after photochemotherapy (methoxsalen+UVA) using electroretinography


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: احمدرضا طاهری بجد , ناصر شعیبی , نسیم خسروی

کلمات کلیدی: فتوکموتراپی- متوکسالن- ماورا بنفش A- الکتروفیزیولوژی - الکترورتینوگرافی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89698
عنوان فارسی طرح بررسی عملکرد الکتروفیزیولوژیک رتین با استفاده از الکترورتینوگرافی قبل و بعد از فتوکموتراپی ( متوکسالن+ماورابنفش نوع A)
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/02/28
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/11/18

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
احمدرضا طاهری بجدمجری
ناصر شعیبیمجری
نسیم خسرویمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار
آرش امیدتبریزیهمکار
ملیحه نیک اندیشهمکار
مریم کدخداهمکار
بیتا کیافرهمکار
مسعود ملکیهمکار
مجید ابریشمیهمکار
میرنقی موسویهمکار
توکا بنائیهمکار