بررسی اثر آموزش از طریق شبیه سازی بر تخمین میزان حجم خونریزی پس از زایمان

Study on effect of education by using simulation on post partum hemorrhage volume estimation


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فریده اخلاقی , ویدا تقی پور بازرگانی

کلمات کلیدی: آموزش، شبیه سازی ، خونریزی بعد از زایمان، ارزیابی دیداری

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89766
عنوان فارسی طرح بررسی اثر آموزش از طریق شبیه سازی بر تخمین میزان حجم خونریزی پس از زایمان
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/04/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/02/20

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فریده اخلاقیمجری
ویدا تقی پور بازرگانیمجری
سعید اخلاقیهمکار