تشخیص وجود ریز حذف های ساب تلومریک در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک بااستفاده از تکنیکSubtelomeric FISH (fluorescence in situ hybridization)

Identification of the subtelomeric microdeletions in idiopathic mental retardation patients using Subtelomeric FISH (fluorescent in situ hybridization) analysis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمد حسن زاده نظرآبادی , آریانه صدرنبوی , معصومه تاجران , سیدجواد سیدی

کلمات کلیدی: 1. عقب ماندگی ذهنی با علت ناشناخته 2. هیبریداسیون فلورسنت در جا 3. ریز حذف های ساب تلومریک

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89849
عنوان فارسی طرح تشخیص وجود ریز حذف های ساب تلومریک در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک بااستفاده از تکنیکSubtelomeric FISH (fluorescence in situ hybridization)
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/05/26
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1392/12/07

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمد حسن زاده نظرآبادیمجری
آریانه صدرنبویمجری
معصومه تاجرانمجری
سیدجواد سیدیمجری
حسین حقیرهمکار
طیبه حمزه لوئیهمکار
جواد آخوندیان یزدیهمکار
فرح اشرف زادههمکار
سعید اخلاقیهمکار
احسان غیور کریمیانیهمکار