مقایسه اثر ایزوسوربایدمونونیترات و میزوپروستول در آماده سازی سرویکس جهت زایمان در حاملگی ترم

Comparison of isosorbide mononitrate versus misoprostol in servical ripening at term before induction of labor


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مرضیه لطفعلیزاده , نیره خادم غائبی , ویدا تقی پور بازرگانی

کلمات کلیدی: سرویکس-میزوپروستول-ایزوسورباید-حاملگی –بیشاب اسکور

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89886
عنوان فارسی طرح مقایسه اثر ایزوسوربایدمونونیترات و میزوپروستول در آماده سازی سرویکس جهت زایمان در حاملگی ترم
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/07/06
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/12/25

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مرضیه لطفعلیزادهمجری
نیره خادم غائبیمجری
ویدا تقی پور بازرگانیمجری
منور افضل آقاییهمکار