تعیین وبررسی مقایسه ای تظاهرات کلنیکی ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) در بیماران دریافت کننده هپارین (UFH) و آنوکساپرین (LMWH) پیشگیری کننده ودرمانی در بخش جراحی عمومی و عروق بیمارستان امام رضا (ع)

Comparative study of thrombocytopenia due heparin (HIT) in patient receiving heparin and enoxaparin (LMWH) in general and vascular surgery in Imam Reza Hospital


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدرضا مطیع , غلامحسین کاظم زاده

کلمات کلیدی: ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین ,ترومبوسیتوپنی, هپارین, اناکساپرین

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89925
عنوان فارسی طرح تعیین وبررسی مقایسه ای تظاهرات کلنیکی ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) در بیماران دریافت کننده هپارین (UFH) و آنوکساپرین (LMWH) پیشگیری کننده ودرمانی در بخش جراحی عمومی و عروق بیمارستان امام رضا (ع)
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/12/03
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/03/20

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدرضا مطیعمجری
غلامحسین کاظم زادهمجری
محمد قائمیهمکار
محمدهادی سعیدمدققهمکار
مهدی اسدیهمکار
مصطفی مهرابی بهارهمکار
حسن راوریهمکار
ابوالقاسم الهیاریهمکار
سعید اخلاقیهمکار
مهتاب خواجههمکار
آزاده جباری نوقابیهمکار