بررسی سمیت سلولی ریتینرهای باندشونده از جنس کامپوزیت تقویت شده با فیبر (FRC) در مقایسه با Flexible Spiral Wire(FSW) در شرایط بازسازی شده با و بدون ریسک پوسیدگی

Cytotoxicity of fiber-reinforced composites (FRC) bonded retainers in comparision with Flexible Spiral Wires (FSW) under simulation with and without caries risk


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: آرزو جهان بین , مصطفی شهابی , یاسمن بزرگنیا

کلمات کلیدی: سمیت سلولی، کامپوزیت تقویت شده با فیبر، فیبروبلاستهای لثه ای انسان، FSW، ریسک پوسیدگی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900010
عنوان فارسی طرح بررسی سمیت سلولی ریتینرهای باندشونده از جنس کامپوزیت تقویت شده با فیبر (FRC) در مقایسه با Flexible Spiral Wire(FSW) در شرایط بازسازی شده با و بدون ریسک پوسیدگی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/02/28
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/04/14

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
آرزو جهان بینمجری
مصطفی شهابیمجری
یاسمن بزرگنیامجری
جلیل توکل افشاریهمکار
سیدمصطفی معظمیهمکار
فرزانه احراریهمکار
ابوالقاسم بزرگنیاهمکار
نسرین محقیهمکار