بررسی دوز دیالیز بر حسب حجم کبد (Kt/LV) و توده اعضای با سرعت متابولیک بالا (Kt/HMRO Mass) و ارتباط آنها با دوز دیالیز برحسب حجم توزیع اوره (Kt/V) در بیماران دیالیز خونی

Measurement of dialysis dose normalized with liver volume (Kt/LV) and high metabolic rate organ mass (Kt/HMRO Mass) and evaluation of their correlation with dialysis dose normalized with urea distribution volume (Kt/V) in hemodialysis patients


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: عباسعلی زراعتی , رضا حکمت , حمیدرضا ریحانی

کلمات کلیدی: همو دیالیز،حجم کبد ،توده ا عضای با سرعت متابولیک بالا ،حجم توزیع اوره

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900038
عنوان فارسی طرح بررسی دوز دیالیز بر حسب حجم کبد (Kt/LV) و توده اعضای با سرعت متابولیک بالا (Kt/HMRO Mass) و ارتباط آنها با دوز دیالیز برحسب حجم توزیع اوره (Kt/V) در بیماران دیالیز خونی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/07/06
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/02/09

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عباسعلی زراعتیمجری
رضا حکمتمجری
حمیدرضا ریحانیمجری
فرزانه شریفی پورهمکار