مقایسه فراوانی و شدت علایم وسواس فکری- عملی در دوره های قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1390

Comparsion of frequency and severity Obsessive-compulsive symptoms in the period of non pregnancy, pregnancy and postpartum in women referred to health centers in mashhad city in year 2011


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سعید واقعی , فاطمه رجب دیزاوندی

کلمات کلیدی: بارداری- علایم وسواسی فکری-عملی- زن باردار- زن غیر باردار- دوره پس از زایمان

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900082
عنوان فارسی طرح مقایسه فراوانی و شدت علایم وسواس فکری- عملی در دوره های قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1390
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/03/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/05/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سعید واقعیمجری
فاطمه رجب دیزاوندیمجری
معصومه کردیهمکار
سعید ابراهیم زادههمکار
نغمه مخبرهمکار
مرتضی مدرس غرویهمکار