بررسی ظهور نشانگرهای E-cadherin وMatrix metalloproteinase-9 در حاشیه جراحی کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان به روش ایمنوهیستوشیمی و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک

Evaluation of E-cadherin and MMP-9(Matrix metallo proteinase -9) expression at the surgical margins of oral squamous cell carcinoma and Relationship with Clinicopathological Indices by immunohistochemistry technique


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: نوشین محتشم , بهرام معمار , مهشید رامتین

کلمات کلیدی: E-cadherin ، MMP-9 ،کارسینوم سلول سنگفرشی ، حاشیه جراحی، ایمونوهیستوشیمی ، سرطان دهان ،شاخص های بالینی-آسیب شناختی – درجه هیستولوژیک- مرحله بندی بالینی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900088
عنوان فارسی طرح بررسی ظهور نشانگرهای E-cadherin وMatrix metalloproteinase-9 در حاشیه جراحی کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان به روش ایمنوهیستوشیمی و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/04/08
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/08/10

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
نوشین محتشممجری
بهرام معمارمجری
مهشید رامتینمجری
کاظم انوریهمکار
علی باقرپورهمکار
لیلا وظیفه مستعانهمکار