بررسی فراوانی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده TSST1 و همولیزین آلفا در کلنیزاسیون باکتریال درماتیت آتوپیک کودکان و ارتباط آن با شدت بیماری

The evaluation of frequency of TSST1 and α-hemolysin producing Staphylococcus aureus strains in bacterial colonization of childhood Atopic Dermatitis cases and its correlation with severity of disease


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: پوران لایق , کیارش قزوینی , مهسا خسروجردی

کلمات کلیدی: Atopic dermatitis Staphylococcus aureus, TSST, α- Hemolysin

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900144
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده TSST1 و همولیزین آلفا در کلنیزاسیون باکتریال درماتیت آتوپیک کودکان و ارتباط آن با شدت بیماری
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/12/03
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/01/26

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
پوران لایقمجری
کیارش قزوینیمجری
مهسا خسروجردیمجری
سیمین هیرادفرهمکار
امیر عظیمیانهمکار
یلدا ناهیدیهمکار
فاطمه بهمنشهمکار
پرویز معروضیهمکار