بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین سرم در افتراق مننژیت ویرال از باکتریال در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال

An assessment the value of serum procalcitonin level in differentiation of viral and bacterial meningitis in Children admitted to emergency department


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حمید آهنچیان , عبدالکریم حامدی , علی خاکشور , محبوبه پارسا

کلمات کلیدی: مننژیت باکتریال : شروع حاد مننژیت با WBC مایع نخاع بیشتر از 5/µl و عفونت اثبات شده باکتریال در CSF (مشاهده مستقیم ، کشت –قند پایین مایع نخاع) مننژیت آسپتیک : شروع حاد مننژیت و فقدان هر نوع کرایتریاهای مربوط به باکتری ها پروکلسیتونین : جزو واکنش دهنده های فاز حاد می باشد که خصوصاً در عفونتهای باکتریال افزایش می یابد . CRP : یک پروتئین پلاسمایی که سطح آن به دنبال التهاب خصوصاً عفونتهای باکتریال افزایش می یابد ESR : ارزیابی میزان رسوب گلبولهای قرمز که به دنبال التهاب و عفونتها افزایش می یابد . کودک : افرادی که سن 2 ماه تا 14 سال دارند لکوسیتوز : افزایش تعداد لکوسیت ها در خون

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900145
عنوان فارسی طرح بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین سرم در افتراق مننژیت ویرال از باکتریال در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح در دست اجرا
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/08/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حمید آهنچیانمجری
عبدالکریم حامدیمجری
علی خاکشورمجری
فرح اشرف زادههمکار
کیارش قزوینیهمکار
مسعود یوسفیهمکار
علیرضا پوررضاهمکار
سعید اخلاقیهمکار
محبوبه پارسامجری