اثر تابش امواج تلفن های همراه بر تغییرات سطح بیان ژنهای Bax و Bcl-2 ناحیه مخچه موش Balb/C

Mobile Phone Radiation Exposure Effects on Bax and Bcl2 Genes Expression in Cerebellum of Balb/C Mice Brain


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سید محمدحسین بحرینی طوسی , سید عبدالرحیم رضائی , هاشم خانبابائی

کلمات کلیدی: میدان های رادیوفرکانسی، تلفن همراه، موش Balb/C, آپوپتوز، ژنهای Bcl-2 وBax، مخچه، تغییرسطح بیان ژن، تکنیک

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 89620
عنوان فارسی طرح اثر تابش امواج تلفن های همراه بر تغییرات سطح بیان ژنهای Bax و Bcl-2 ناحیه مخچه موش Balb/C
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1389/11/27
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1391/07/26

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید محمدحسین بحرینی طوسیمجری
سید عبدالرحیم رضائیمجری
هاشم خانبابائیمجری
حسین حقیرهمکار
آریانه صدرنبویهمکار
نرگس ولی زادههمکار
سعید ابراهیم زادههمکار
احمد بهنام رادهمکار
شهرام بیانی رودیهمکار
رضا فردیدهمکار