بررسی تاثیر آموزش جنسی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، بر عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری مشهد1- 1390

Sex education of married women visiting healthcare centers of Mashhad city, based on Theory of Planned Behavior over sexual function – 2011


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حسین ابراهیمی پور , زینب جلمبادانی , نوشین پیمان

کلمات کلیدی: زنان، آموزش جنسی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده ،عملکرد جنسی.

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900208
عنوان فارسی طرح بررسی تاثیر آموزش جنسی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، بر عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری مشهد1- 1390
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/06/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1392/05/16

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین ابراهیمی پورمجری
زینب جلمبادانیمجری
نوشین پیمانمجری
حبیب الله اسماعیلیهمکار
علی تقی پورهمکار
علی وفائی نجارهمکار