جداسازی باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم از بیماران بخش سوختگی و محیط بخش سوختگی و مقایسه آن با سایر سودو موناس های جدا شده ازبیماران و بررسی اثر ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت بر آنها در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ١٣٩٠-٩١

Isolation of biofilm producer Pseudomonas aeruginosa from patients and environment in burn ward and its comparison with isolates from other in patients, and evaluation of the effect of sodium hypochlorite on the isolates- Imam Reza Hospital-2011-12


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: بی بی صدیقه فضلی بزاز , محبوبه نادری نسب , اطلس روحی نوزادی

کلمات کلیدی: سودوموناس آئروژینوزا- هیپوکلریت-بیوفیلم

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900360
عنوان فارسی طرح جداسازی باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم از بیماران بخش سوختگی و محیط بخش سوختگی و مقایسه آن با سایر سودو موناس های جدا شده ازبیماران و بررسی اثر ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت بر آنها در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ١٣٩٠-٩١
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/07/06
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1392/04/12

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بی بی صدیقه فضلی بزازمجری
محبوبه نادری نسبمجری
اطلس روحی نوزادیمجری
بهمن خامنه باقریهمکار
مریم کمال الدینهمکار
رضا محرمیهمکار