بررسی مقایسه ای اثرات انسولینوتروپیک و لیپولیتیک مشتقات سیلوستامید و همبستگی آنها با مهار آنزیم فسفودی استراز

Comparative evaluation of Cilostamide derivatives insulinotropic and lipolytic effects and their correlation with phosphodiesterase inhibition


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: رضا شفیعی نیک , احمد قربانی , باقر علی نژاد

کلمات کلیدی: فسفودی استراز لیپولیز سیلوستامید

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900401
عنوان فارسی طرح بررسی مقایسه ای اثرات انسولینوتروپیک و لیپولیتیک مشتقات سیلوستامید و همبستگی آنها با مهار آنزیم فسفودی استراز
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/09/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/09/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رضا شفیعی نیکمجری
احمد قربانیمجری
باقر علی نژادمجری
حمید صادقیانهمکار
محمدتقی شاکریهمکار
سیدمحمدرضا پریزادههمکار