بررسی پلی مورفیسم های ( C3435T ,G2677TوT129C) ژن MDR1 (Multidrug resistance gene) با استفاده از روش PCR-RFLP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن و مقایسه آن با گروه کنترل

Analysis of Multidrug resistance gene (MDR1) polymorphisms (T129C, C3435T, G2677T) with PCR-RFLP method in Chronic Myeloid Leukemia patients and comparison with the control group


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حسین آیت الهی , غزاله شجاع رضوی

کلمات کلیدی: MDR1 PCR-RFLP روش clmلوسمی میلوئیدی مزمن

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900626
عنوان فارسی طرح بررسی پلی مورفیسم های ( C3435T ,G2677TوT129C) ژن MDR1 (Multidrug resistance gene) با استفاده از روش PCR-RFLP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن و مقایسه آن با گروه کنترل
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/10/28
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/06/17

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین آیت الهیمجری
غزاله شجاع رضویمجری
محمدهادی صادقیانهمکار
محمدمهدی کوشیارهمکار
عباس شیردلهمکار
ابوالقاسم الهیاریهمکار
مریم شیخیهمکار