بررسی روایی و پایایی و عوامل موثردر ارزیابی رزیدنت های گروه آموشی داخلی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو سال متوالی 1389 و 1390

A survey of the reliability and validity of internal medicine residents assessment of their teachers and factors influencing it, in two subsequent years 1389-1390


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: رضا حکمت

کلمات کلیدی: -ارزیابی2-روایی3-پایایی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900703
عنوان فارسی طرح بررسی روایی و پایایی و عوامل موثردر ارزیابی رزیدنت های گروه آموشی داخلی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو سال متوالی 1389 و 1390
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1390/12/03
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1392/09/20

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رضا حکمتمجری
علی شعیبیهمکار
مریم حامیهمکار
محمدجواد مجاهدیهمکار
محسن موهبتیهمکار
مهین قربان صباغهمکار