استفاده از میزان کشش طولی حداکثردر در دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی بادوز کم برای پیشگویی بهبودی عملکرد متعاقب جراحی قلب باز وارزیابی ارتباط آن با میانگین برداشت در اسکن پرفیوژن میوکارد

Use of global longitudinal peak strain on low –dose – dobutamine stress echocardiography for predication of functional recovery after CABG & its correlation to mean global uptake in myocardial perfusion SPECT


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: هورک پورزند , سیدرسول زکوی , سیده مریم نقیبی , فاطمه خانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900832
عنوان فارسی طرح استفاده از میزان کشش طولی حداکثردر در دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی بادوز کم برای پیشگویی بهبودی عملکرد متعاقب جراحی قلب باز وارزیابی ارتباط آن با میانگین برداشت در اسکن پرفیوژن میوکارد
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح انصراف مجری
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/03/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
هورک پورزندمجری
سیدرسول زکویمجری
سیده مریم نقیبیمجری
فاطمه خانیمجری
محمدحسن نظافتیهمکار
محمد عباسی تشنیزیهمکار
سید هاشم دانش ثانیهمکار
محمد خواجه دلوئیهمکار
فروه وکیلیانهمکار