بررسی تاًثیر برگزاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه (BLS) بر مهارت های عملکردی دانشجویان سال پنجم دندانپزشکی مشهد در سال 1391

Investigation on the effect of BLS workshop on the practical skills of the 5th-year dentistry students of Mashhad university of medical sciences


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: مریم بیدار , الهام پیش بین , خاطره نعمتی کریموی

کلمات کلیدی: مراقبت های اولیه احیاء، احیاء قلبی ریوی، دانشجویان دندانپزشکی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900936
عنوان فارسی طرح بررسی تاًثیر برگزاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه (BLS) بر مهارت های عملکردی دانشجویان سال پنجم دندانپزشکی مشهد در سال 1391
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/02/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1392/06/20

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مریم بیدارمجری
الهام پیش بینمجری
مجید اکبریهمکار
محسن ابراهیمیهمکار
مرتضی طالبی دلوئیهمکار
خاطره نعمتی کریمویمجری