نقش کالپروتکتین بعنوان یک نشانگر غیر تهاجمی در ارزیابی میزان فعالیت کولیت اولسرو

The role of fecal calprotectectin as anon invasive marker in the evaluation of ulcerative colitis activity


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حسن وثوقی نیا , بهرام معمار , مریم لطیف نیا

کلمات کلیدی: کولیت اولسرو - کالپروتکتین - عود - بیوپسی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 900993
عنوان فارسی طرح نقش کالپروتکتین بعنوان یک نشانگر غیر تهاجمی در ارزیابی میزان فعالیت کولیت اولسرو
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/05/04
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/11/07

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسن وثوقی نیامجری
بهرام معمارمجری
محمود محمودیهمکار
حسن وثوقی نیاهمکار
احمد خسروی خراشادهمکار
الهام مختاری امیرمجدیهمکار
میترا احدیهمکار
مریم لطیف نیامجری
سکینه عموئیانهمکار