کلونینگ و تولید پروتئین های Esat-6، HspX و Cfp-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشی در دو سیستم یوکاریوتی جانوری و مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن (Selective delivery and processing)و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلی

Cloning of Esat-6, HspX and Cfp-10 proteins from Mycobacterium tuberculosis as recombinant fusion with Fcγ1 of human IgG1 and mouse Fcγ2α IgG in yeast for Selective delivery and processing of Vaccine in APCs and evaluation of the immunogenicity in mice


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سید عبدالرحیم رضائی , علی صادقیان , کیارش قزوینی , محمدرضا اکبری عیدگاهی

کلمات کلیدی: کلونینگ - مایکوباکتریوم توبرکلوزیس - سیستم بیان مخمری pichia pastoris

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910045
عنوان فارسی طرح کلونینگ و تولید پروتئین های Esat-6، HspX و Cfp-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشی در دو سیستم یوکاریوتی جانوری و مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن (Selective delivery and processing)و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/07/12
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1397/12/08

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید عبدالرحیم رضائیمجری
علی صادقیانمجری
کیارش قزوینیمجری
محمدرضا اکبری عیدگاهیمجری
جلیل توکل افشاریهمکار
محمد درخشانهمکار
امیرمحمدهاشم اثنی عشریهمکار
احسان آریانهمکار
سید آرمان مساواتهمکار
هادی فارسیانیهمکار
سامان سلیمان پورهمکار
مهدی زند حقیقیهمکار
علی اصغر باغانیهمکار
عبدالله کبریایی کلاتهمکار