کلونینگ و تولید پروتئین ESAT-6 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موش

Cloning and production of Recombinant ESAT-6(from Mycobacterium tuberculosis) as a Fusion Protein with Fcγ1 of Human IgG1 and Fc-γ2α of Mous IgG in pichia pastoris and Evaluation of its Immunogenicity in Mouse


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: کیارش قزوینی , محمد درخشان , سعید عامل جامه دار , عبدالله کبریایی کلات

کلمات کلیدی: کلونینگ - مایکوباکتریوم توبرکلوزیس - سیستم بیان مخمری Pichia pastoris

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910069
عنوان فارسی طرح کلونینگ و تولید پروتئین ESAT-6 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موش
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/06/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/04/23

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
کیارش قزوینیمجری
محمد درخشانمجری
سعید عامل جامه دارمجری
عبدالله کبریایی کلاتمجری
زهرا مشکاتهمکار
محمد رضا اکبریهمکار
حمید صادقیانهمکار
هادی فارسیانیهمکار
سید آرمان مساواتهمکار
مهدی زندحقیقیهمکار
علی اصغر باغانیهمکار
سامان سلیمان پورهمکار