کلونینگ و تولید پروتئین HspX CFP-10: از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش

Cloning and Production of CFP-10:HspX Proteins From Mycobacterium tuberculosis as Fusion Protein with Fcγ1 of Human IgG1 and Fcγ2α of Mouse IgG in Pichia pastoris and Evaluation of It's Immunogenicity in Mouse


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سید عبدالرحیم رضائی , علی صادقیان , سید آرمان مساوات

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910071
عنوان فارسی طرح کلونینگ و تولید پروتئین HspX CFP-10: از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/06/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/11/28

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید عبدالرحیم رضائیمجری
علی صادقیانمجری
سید آرمان مساواتمجری
محمد رضا اکبریهمکار
حمید صادقیانهمکار
سعید عامل جامه دارهمکار
احسان آریانهمکار
هادی فارسیانیهمکار
سامان سلیمان پورهمکار
علی اصغر باغانیهمکار
عبدالله کبریایی کلاتهمکار
مهدی زند حقیقیهمکار