تولید پروتئین HspX ESAT-6: از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2از IgG موشی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سل

Production of recombinant Esat6:HspX (From Mycobacterium tuberculosis) as a Fusion protein with Fcγ1 of Human IgG1 and Fcγ2α Mouse IgG in Pichia pastoris and Evaluation of its Immunogenicity in Mice


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: سید عبدالرحیم رضائی , زهرا مشکات , سامان سلیمان پور

کلمات کلیدی: سیستم بیان مخمری - مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910072
عنوان فارسی طرح تولید پروتئین HspX ESAT-6: از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2از IgG موشی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سل
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/06/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/11/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید عبدالرحیم رضائیمجری
زهرا مشکاتمجری
سامان سلیمان پورمجری
محمد رضا اکبریهمکار
سعید عامل جامه دارهمکار
مسعود یوسفیهمکار
احسان آریانهمکار
هادی فارسیانیهمکار
سید آرمان مساواتهمکار
علی اصغر باغانیهمکار
عبدالله کبریایی کلاتهمکار
سید محمود ابراهیمیهمکار
مهدی زندحقیقیهمکار