کلونینگ و تولید پروتئین CFP10از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موش

Cloning and production of Recombinant CFP10(from Mycobacterium tuberculosis) as a Fusion Protein with Fcγ1 of Human IgG1 and Fc-γ2α of Mous IgG in pichia pastoris and Evaluation of its Immunogenicity in Mouse


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: کیارش قزوینی , مسعود یوسفی , علی اصغر باغانی

کلمات کلیدی: کلونینگ - مایکوباکتریوم توبرکلوزیس - سیستم بیان مخمری Pichia pastoris

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910073
عنوان فارسی طرح کلونینگ و تولید پروتئین CFP10از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موش
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/06/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1396/04/28

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
کیارش قزوینیمجری
مسعود یوسفیمجری
سعید عامل جامه دارهمکار
علی اصغر باغانیمجری
محمد رضا اکبریهمکار
زهرا مشکاتهمکار
حمید صادقیانهمکار
عبدالله کبریایی کلاتهمکار
سید آرمان مساواتهمکار
سامان سلیمان پورهمکار
هادی فارسیانیهمکار
مهدی زندحقیقیهمکار
محمدرضا اکبری عیدگاهیهمکار