بررسی آنژیوژنزو فراوانی ماست سل ها در ژانت سل گرانولوماهای محیطی و مرکزی فکین به روش ایمونوهیستوشیمی

Immunohistochemical evaluation of angiogenesis and mast cell density in central and peripheral giant cell granulomas of the jaws


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: نصرا... ساغروانیان , نوشین محتشم , سيدمهدي واحدي

کلمات کلیدی: گرانولوم سلول ژانت محیطی-گرانولوم سلول ژانت مرکزی-ماست سل-ایمنوهیستوشیمی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910123
عنوان فارسی طرح بررسی آنژیوژنزو فراوانی ماست سل ها در ژانت سل گرانولوماهای محیطی و مرکزی فکین به روش ایمونوهیستوشیمی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/06/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1393/08/28

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
نصرا... ساغروانیانمجری
نوشین محتشممجری
سيدمهدي واحديمجری
منور افضل آقاییهمکار