مقایسه اثر بیهوشی عمومی و اسپاینال بر میزان لیپید پراکسیدها و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در بیماران دیابتیک تحت آمپوتاسیون اندام تحتانی

Comparison of spinal and general anesthesia on serum Lipid Peroxides and total antioxidant capacity in Diabetic patients with lower limb amputation surgery


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: آرش پیوندی یزدی , سیداسحاق هاشمی , مجید شریفیان رضوی

کلمات کلیدی: آنتی اکسیدان، لیپید پراکسید ، بیهوشی عمومی ، بیهوشی اسپاینال ، پای دیابتی ، آمپوتاسیون اندام تحتانی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910198
عنوان فارسی طرح مقایسه اثر بیهوشی عمومی و اسپاینال بر میزان لیپید پراکسیدها و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در بیماران دیابتیک تحت آمپوتاسیون اندام تحتانی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/09/01
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1392/12/07

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
آرش پیوندی یزدیمجری
سیداسحاق هاشمیمجری
مجید شریفیان رضویمجری
سیدعلیرضا بامشکیهمکار
غلامحسین کاظم زادههمکار
مریم صالحیهمکار