شناسایی پروتئینهای واکنش دهنده در دو رده سلولی سرطان کلورکتال SW48 (غیرمهاجم) و HT 29/219 (مهاجم) با سرم بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال به کمک ایمونوبلات دو بعدی و طیف سنجی جرمی

Identification of proteins in two cell lines: SW48 (non invasive) and HT 29/219 (invasive) reacted with sera of colorectal cancer patients using two-dimensional (2D) immunoblot coupled to Mass spectrometry


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمود محمودی , قاسم قلم فرسا

کلمات کلیدی: سرطان کلورکتال - مهاجم - غیرمهاجم - رده سلولیSW48 - رده سلولی HT29/219 - ایمونوبلات دوبعدی - طیف سنجی جرمی - پروتئومیکس

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910233
عنوان فارسی طرح شناسایی پروتئینهای واکنش دهنده در دو رده سلولی سرطان کلورکتال SW48 (غیرمهاجم) و HT 29/219 (مهاجم) با سرم بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال به کمک ایمونوبلات دو بعدی و طیف سنجی جرمی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/10/06
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/05/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمود محمودیمجری
زهرا مجتهدیهمکار
عباس قادریهمکار
قاسم قلم فرسامجری
سیدوحید حسینیهمکار