بررسی اثر هم افزایی کاتشین ها و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنی

Eevaluation of in vitro synergy among catechins, methylxanthines and gentamicin against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حسین حسین زاده , بی بی صدیقه فضلی بزاز , سحر سرابندی

کلمات کلیدی: کاتشین-متیل گزانتین ها-اثر سینرژیسم

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910335
عنوان فارسی طرح بررسی اثر هم افزایی کاتشین ها و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنی
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/06/29
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1393/11/29

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین حسین زادهمجری
بی بی صدیقه فضلی بزازمجری
سحر سرابندیمجری
بهمن خامنه باقریهمکار