کاربرد مدل سازی چندسطحی در بررسی عوامل تاثیرگذار بر تغییرات تیروگلوبولین در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایز یافته جراحی شده، مراجعه کننده به مرکز درمانی پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال های 1360 تا 1387.

Application of multilevel modeling in investigating variables which are effective in variation of Thyroglobulin in patients with differentiated thyroid carcinoma who underwent surgery, referred to Nuclear medicine department of Mashhad university of medical science during years 1360 to 1387.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حبیب الله اسماعیلی , سیدرسول زکوی , نازنین فکری

کلمات کلیدی: مدل های چندسطحی (مدل های خطی سلسله مراتبی - سرطان تمایز یافته تیروئید- تیروگلوبولین

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910673
عنوان فارسی طرح کاربرد مدل سازی چندسطحی در بررسی عوامل تاثیرگذار بر تغییرات تیروگلوبولین در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایز یافته جراحی شده، مراجعه کننده به مرکز درمانی پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال های 1360 تا 1387.
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/12/07
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/05/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حبیب الله اسماعیلیمجری
سیدرسول زکویمجری
نازنین فکریمجری
رقیه پارسائیهمکار
محمد غلامی فشارکیهمکار