بررسی اثر هم افزایی ورباسکوزاید، به لیمو و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر گونه های جداشده ی کلینیکی استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلی در محیط برون تنی

In vitro evaluation of the effect of verbascoside, lemon verbena extract and methylxanthines in combination with gentamycin against cilinically isolates of Staphylococcus aureus and Escherichia coli strains


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: حسین حسین زاده , بی بی صدیقه فضلی بزاز , محمدرضا زاهدیان

کلمات کلیدی: ورباسکوزاید - اثر سینرژیسم - جنتامایسین

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910687
عنوان فارسی طرح بررسی اثر هم افزایی ورباسکوزاید، به لیمو و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر گونه های جداشده ی کلینیکی استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلی در محیط برون تنی
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/11/18
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1393/06/12

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین حسین زادهمجری
بی بی صدیقه فضلی بزازمجری
بهمن خامنه باقریهمکار
محمدرضا زاهدیانمجری