بررسی اثر هیپوکلریت سدیم و پراکسید هیدروژن در از بین بردن بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزا

The effect of sodium hypochlorite and hydrogen peroxide on eradication of clinically isolated Pseudomonas aeruginosa biofilms


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: بی بی صدیقه فضلی بزاز , محبوبه نادری نسب , صالح قراگوزلو

کلمات کلیدی: سودو موناس ائروژینوزا-بیوفیلم-هیپو کلریت سدیم -پراکسید هیدروزن

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910749
عنوان فارسی طرح بررسی اثر هیپوکلریت سدیم و پراکسید هیدروژن در از بین بردن بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزا
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1391/12/23
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/08/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بی بی صدیقه فضلی بزازمجری
محبوبه نادری نسبمجری
صالح قراگوزلومجری
بهمن خامنه باقریهمکار
اطلس روحی نوزادیهمکار