بررسی تعیین مقاومت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به داروهای ریفامپین و ایزونیازید و عوامل موثر بر آن در نمونه های ارجاع شده به بیمارستان شریعتی مشهد در سال92

The survey of Determination Mycobacterium tuberculosis resistance To isoniazid and rifampin drugs and the factors affecting it in samples referred to Mashhad Shariati hospital in 2013-2014


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: اشرف توانائی ثانی , کیارش قزوینی , ابوالفضل شکیبا

کلمات کلیدی: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس؛ مقاومت دارویی،ایزونیازید ،ریفامپین،

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 910963
عنوان فارسی طرح بررسی تعیین مقاومت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به داروهای ریفامپین و ایزونیازید و عوامل موثر بر آن در نمونه های ارجاع شده به بیمارستان شریعتی مشهد در سال92
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/02/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/11/07

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
اشرف توانائی ثانیمجری
کیارش قزوینیمجری
ابوالفضل شکیبامجری
مریم صالحیهمکار