بررسی فراوانی موتاسیون ژن BRAF (V599E) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوماهای شایع غدد بزاقی در شهر مشهد به روش Restriction fragment length polymorphism(RFLP-PCR)

Frequency of BRAF (V599E) gene mutation in patient with common salivary gland adenocarcinomas in Mashhad by fragment length polymorphism (RFLP-PCR) method


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: نوشین محتشم , حسین آیت الهی , اعظم روشن میر

کلمات کلیدی: آدنوکارسینوم غدد بزاقی-موکو اپی درموئید کارسینوما -آدنوئید سیستیک کارسینوما-آدنوکارسینومای پلی مورفوس با درجه پایین-جهش ژن BRAF-واکنش زنجیره پلیمراز-اندونوکلئازهای محدودکننده

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 911056
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی موتاسیون ژن BRAF (V599E) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوماهای شایع غدد بزاقی در شهر مشهد به روش Restriction fragment length polymorphism(RFLP-PCR)
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/01/28
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/01/26

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
نوشین محتشممجری
حسین آیت الهیمجری
اعظم روشن میرمجری
امیرحسین جعفریانهمکار
محمدتقی شاکریهمکار