مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب، مبتنی بر شبیه سازی و مرسوم بر صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی در اداره‌ی خونریزی بعد از زایمان

Comparison of web based training, simulation based and traditional on midwifery students' clinical competency to manage postpartum Hemorrhage


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: معصومه کردی , فرزانه رشیدی

کلمات کلیدی: آموزش- آموزش مبتنی بر وب- آموزش مبتنی بر شبیه سازی- روش مرسوم- صلاحیت بالینی- خونریزی بعد از زایمان- خون- اداره ی خونریزی بعد از زایمان

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 911206
عنوان فارسی طرح مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب، مبتنی بر شبیه سازی و مرسوم بر صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی در اداره‌ی خونریزی بعد از زایمان
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/02/25
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1393/05/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
معصومه کردیمجری
فرزانه رشیدیمجری
طلعت خدیوزادههمکار
سیدرضا مظلومهمکار
فریده اخلاقیهمکار
سیدمحمود تاراهمکار