بررسی ارتباط بار ویروس HTLV-1 و بیان ژنهای TAX ،CCR1 و CCR2 در پاتوژنز بیماری عروق قلبی

The assessment of HTLV-I proviral load and gene expression of Tax,CCR1and CCR2 in cardiovascular pathology


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: فرحزاد جباری آزاد , محمود محمدزاده شبستری , فاطمه سادات محمدی

کلمات کلیدی: آرترواسکلروزیس، التهاب، بار ویروسی، کموکاین ها

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 911288
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط بار ویروس HTLV-1 و بیان ژنهای TAX ،CCR1 و CCR2 در پاتوژنز بیماری عروق قلبی
نوع پروژه کاربردی-بنیادی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/07/17
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1395/11/27

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
فرحزاد جباری آزادمجری
محمود محمدزاده شبستریمجری
فاطمه سادات محمدیمجری
رضا فریدحسینیهمکار
سید عبدالرحیم رضائیهمکار
نرگس ولی زادههمکار
فاطمه کیاییهمکار