بررسی ترومای مجاری صفراوی در طی دو روش کله سیستکتومی باز و لاپاروسکوپیک و مقایسه اقدامات درمانی جراحی و نتایج آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید بین سالهای 1373تا 1392

Evaluation of bile ducts injury during laparoscopic and open cholecystectomy and comparison between surgical managements and outcomes in patients coming to Ghaem & Omid hospitals during 1994 to 2013.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: قدرت الله مداح , مهدی پرویزی مشهدی

کلمات کلیدی: کله سیستکتومی، کلانژیت، فیستول صفراوی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 920457
عنوان فارسی طرح بررسی ترومای مجاری صفراوی در طی دو روش کله سیستکتومی باز و لاپاروسکوپیک و مقایسه اقدامات درمانی جراحی و نتایج آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید بین سالهای 1373تا 1392
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/11/09
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/11/07

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
قدرت الله مداحمجری
منور افضل آقاییهمکار
مهدی پرویزی مشهدیمجری