ارزیابی بیان مارکرهای ایمونوهیستوشیمی نوکلئوفسمین و P27 در لوسمی میلوئیدی حاد و ارتباط آن با یافته های کلینیکو پاتولوژیک

Evaluation of nucleophosmin and P27 immunohistochemical markers expression in acute myeloid leukemia and relationship with clinicopathological finding


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد

مجریان: محمدهادی صادقیان , امیرحسین جعفریان , پروانه داوودی

کلمات کلیدی: لوسمی حاد - نوکلئوفسمین 1 - P27

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 920492
عنوان فارسی طرح ارزیابی بیان مارکرهای ایمونوهیستوشیمی نوکلئوفسمین و P27 در لوسمی میلوئیدی حاد و ارتباط آن با یافته های کلینیکو پاتولوژیک
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح پایان یافته
تاریخ تصویب در شورای پژوهشی 1392/04/26
تاریخ خاتمه مصوب شورا 1394/02/09

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
محمدهادی صادقیانمجری
امیرحسین جعفریانمجری
پروانه داوودیمجری
حسین آیت الهیهمکار
حسین رحیمیهمکار
مریم صالحیهمکار